dimarts, 12 de juliol del 2011

Reunió de la Plataforma SOS Sitges amb l’Ajuntament de Sitges


El passat dijous 7 de juliol, representants de la Plataforma SOS Sitges ens vàrem reunir amb l’alcalde de Sitges, el senyor Miquel Forns, per parlar de les obres de remodelació dels museus Cau Ferrat, casa Rocamora i Maricel de Mar. A la reunió també hi van assistir els regidors  Jorge Carretero, Elena Redondo, Mireia Rosell i Josep Moliné, així com  l’arquitecte municipal Albert Bargués.  

Els membres del govern local van explicar les seves impressions sobre la visita a les obres que van realitzar el dia anterior, dimecres 6 de juliol, i l’arquitecte municipal Sr. Albert Bargués ens va posar al dia de l’estat en que es troben les obres dels tres edificis. Els representants de la Plataforma SOS Sitges vàrem exposar les nostres reivindicacions i demandes sobre la necessitat de revisar el projecte que s’està duent a terme, amb l’objectiu d’assegurar la conservació d’uns edificis catalogats i protegits amb el màxim nivell de protecció, i en compliment de la normativa urbanística municipal i de les lleis de protecció del patrimoni. 

Davant de la voluntat per part del govern sitgetà d’arribar a una solució en aquest conflicte, els representants de la Plataforma SOS Sitges han deixat molt clara la seva posició respecte al que s’hauria de fer. I és la següent: 

Pel que fa al Cau Ferrat, edifici i col·lecció artística de propietat municipal,  caldria retornar el sostre de la planta baixa al seu estat original, eliminant l’elevació de 35 centímetres del terra que modifica de manera inacceptable la percepció de l’espai interior del pis superior, alterant la proporció dels ampits i finestres, l’alçada de les columnes, i la posició de tots els elements decoratius i obres d’art exposades a les parets. Recordem que aquesta “innòcua” modificació - segons l’autor del projecte - es va introduir al projecte executiu sense cap informe ni autorització per part dels tècnics municipals, com és preceptiu. 

Recordem aquí que en el dictamen dels arquitectes Carles Buxadé i Ramon Margarit sobre el conjunt dels edificis dels museus es considerava necessari el reforç estructural del sostre de la planta baixa del Cau Ferrat, amb un augment de l’alçada actual d’aquest element constructiu entre 5 i 7 cm. Ara, per a allotjar-hi les instal.lacions de climatització, l’alçada augmenta fins a 35 cm.

De la casa Rocamora, totalment destruïda i de la que únicament se’n conserva la façana del carrer Fonollar, caldria reconstruir el seu interior i la façana de mar tal com era quan va ser construïda l’any 1915, i que coincideix amb l’estat de l’edifici en el moment de la seva declaració com a conjunt històric i artístic de Sitges durant el mes de juliol de 1972.

També defensem l’opinió que caldria reconsiderar el programa museístic d’aquest edifici, destinant-lo a allotjar el fons de la pinacoteca sitgetana. S’unificaria així, de manera més coherent, conservació del patrimoni arquitectònic - en aquest cas s’ha de dir malauradament “reconstrucció”- i exposició pictòrica, en una casa burgesa del Sitges de principis del s. XX, venuda per Charles Deering al pintor Ramon Casas l’any 1915. Gràcies a ambdós i a la seva amistat amb Rusiñol, Sitges va esdevenir el nexe d’unió entre el Modernisme i el Noucentisme. 

I sobre la façana de Maricel de Mar, la Plataforma SOS Sitges va presentar als representants municipals una sèrie de propostes que demostren que per a permetre l’accessibilitat i la connexió dels tres edificis, així com la protecció de la seva façana posterior, no és necessària ni la col·locació de les rampes ni la galeria de vidre exterior penjada de la façana. La Plataforma SOS Sitges proposa eliminar del projecte totes les rampes i la galeria exterior, recuperant les obertures, voladissos i volumetria original de la façana marítima de l’edifici. 

Tant l’alcalde de Sitges com els altres membres presents a la reunió es van mostrar predisposats a modificar el projecte per tal de retornar als edificis del Cau Ferrat, la Casa Rocamora i el Maricel de Mar, l’esplendor i la bellesa original que els van convertir en elements primordials del patrimoni sitgetà. Per això els van declarar Conjunt Històric Artístic Monumental i Bé Cultural d’Interès Nacional. 

Durant la reunió la Plataforma SOS Sitges també va posar al corrent el nou govern municipal de les actuacions  judicials realitzades aquests darrers mesos. Es va manifestar clarament per part de la Plataforma que no hi ha cap voluntat de retirar la demanda contra l’Ajuntament de Sitges i la Generalitat de Catalunya, interposada al jutjat del contenciós administratiu de Barcelona el passat 8 de juny. L’objectiu de la Plataforma SOS Sitges és que es modifiqui el projecte de remodelació dels museus per tal de que aquest compleixi la Llei de Protecció del Patrimoni Català i la normativa urbanística municipal. 

Defensem el nostre patrimoni, el patrimoni de Sitges.

Plataforma SOS Sitges
www.plataformasitges.blogspot.com

divendres, 1 de juliol del 2011

PRIMERA ENTREVISTA A MIQUEL FORNS, ALCALDE DE SITGES. EN ELLA PARLA DEL FUTUR DELS MUSEUS

El passat dimarts, Miquel Forns, nou alcalde de Sitges va concedir la seva primera entrevista a Ràdio Maricel. A partir del minut 20, l'alcalde parla de les obres que s'estàn realitzant als museus de la Façana Marítima de Sitges, i anuncia que, coincidint amb la voluntat de la Plataforma SOS Sitges de revisar el projecte per tal d'adaptar-lo a la normativa que dicta la llei del patrimoni català, les obres no s’aturaran, però es reformularan a partir del moment actual.