dijous, 4 d’octubre del 2012

LA REFORMA DELS MUSEUS DE SITGES. Plataforma SOS Sitges
“Sitgetans! Podem tolerar aquest canvi d’imatge?” Des d’aquesta primera crida realitzada per Josep Pascual Camps a l’Eco de Sitges el 2 de gener de 2010, fins a la presentació pública del nou projecte de la reforma dels museus de Sitges que va tenir lloc el passat diumenge 30 de setembre de 2012, han passat moltes coses, i des de la Plataforma SOS Sitges hem lluitat i treballat molt per poder arribar fins aquí.

Quan es va tenir coneixement del projecte de restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu Cau Ferrat de Sitges, un grup de sitgetans ja vàrem qüestionar públicament la legalitat del projecte, ja que aquest actuava brutalment sobre uns edificis i un conjunt arquitectònic catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional, i que com a tal gaudeix (o gaudia) d’un nivell de protecció màxim, que només permetia intervencions que garantissin el manteniment de l’immoble protegit, conservar la seva estructura i fisonomia original, així com el manteniment estricte dels volums i les façanes dels edificis i protecció del contingut.

Aquestes normes tan clares en cap cas les complia el projecte aprovat. Entre les actuacions més contraries a la llei de conservació del patrimoni que s’hi proposaven, n’hi havia tres que des del primer moment va denunciar la Plataforma SOS Sitges:

1- La tarima elevada 35 cm a sobre del paviment del primer pis del Cau Ferrat per a instal.lar-hi les màquines de climatització. Una actuació brutal que deixava les bases de les columnes amagades sota un vidre i que trencava totalment amb la volumetria original d’aquest magnífic espai ideat per Rusiñol.

2- La gran passera de vidre i acer que es col.locaba a la façana de mar de l’edifici de Maricel - amb unes rampes innecessàries per a solucionar l’accessibilitat dels museus -, trencant totalment la fisonomia de la façana de mar del nucli antic de Sitges, una actuació que aportava al conjunt dels edifici catalogat un nou disseny contrari a la llei de conservació del patrimoni.

3- L’enderroc de la casa Rocamora, can Xicarrons, un edifici que per encàrrec del seu propietari Charles Deering, fou ampliat i reformat l’any 1915 per Miquel Utrillo per adaptar-se a casa d’hivern. Un edifici que, tal i com des del primer dia va defensar la Plataforma SOS Sitges, forma part del conjunt de Maricel i que pertant gaudeix del mateix nivell de protecció patrimonial, el màxim que estableix la llei.

Han passat gairebé tres anys i no podem negar que les coses han canviat. Les demandes de les més de 3.100 firmes de suport a la Plataforma SOS Sitges, així com les veus crítiques de SOS Monument i de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, institució que va realitzar un informe que considerava que el projecte de la rampa de vidre de Maricel “comportaria un indesitjat impacte sobre la façana marítima de la vila”, han estat escoltades pel nou govern sitgetà, que des del primer moment va mostrar la seva voluntat de reconduir el projecte dels museus.

Durant la presentació del nou projecte de reforma dels museus de Sitges d’aquest passat diumenge va quedar clar que les reivindicacions de la Plataforma SOS Sitges tenien un fonament legal i que no es tractava de simples idees estètiques. El projecte inicial s’ha modificat per tal d’adaptar-lo a la llei del patrimoni. La planta noble del Cau Ferrat no serà alterada amb la tarima de 35 cm i la façana de mar de Maricel es retornarà, dins de les possibilitats que permeten les intervencions realitzades durant les obres de col.locació i posterior retirada de les passarel.les, a la seva aparença original.Però que passa amb l’enderroc de la Casa Rocamora? Durant l’explicació del nou projecte va quedar clar que la casa Rocamora (can Xicarrons), formava part del conjunt de Maricel, i que pertant gaudia del mateix nivell de protecció que la resta del conjunt. Com ja hem explicat anteriorment en d’altres escrits, l’edifici de Can Xicarrons va ser adquirit per Charles Deering l’any 1915, i va ser reformat sota la direcció de Miquel Utrillo per convertir-lo en residència d’hivern dins del conjunt de Maricel. La casa es va mantenir amb aquesta configuració fins a la dècada dels seixanta, quan va ser objecte d’una altra reforma i ampliació que va alterar de manera molt negativa el projecte de Miquel Utrillo, substituint-se les terrasses i galeries esgraonades de la façana de mar per una façana plana sense cap interès.

Des de la Plataforma SOS Sitges sempre hem manifestat que calia conservar integrament tots els elements arquitectònics originals de la casa reformada per Charles Deering i Miquel Utrillo. I que respecte a la façana de mar es podia discutir, amb diferent criteri, si recuperar la façana projectada l’any 1915 o reformular-la amb un llenguatge arquitectònic modern. Però el que no es podia admetre era l’enderroc de tota la casa, com així ha succeït, fruït d’un plantejament de projecte inicial que ha passat per sobre de la seva catalogació. El seu enderroc ha estat il.legal.

I no és cert el que va dir la nova gerent del consorci del Patrimoni de Sitges, que sempre s’havia considerat la casa Rocamora com un possible nexe d’unió entre el Cau Ferrat i Maricel de Mar, i com si el seu lamentable oblit en justifiqués ara el seu enderroc (“només servia de magatzem…”). Tan sols recordar que la seva adquisició per part de la Diputació de Barcelona l’any 1971 a la Sra Maria Àngels Rocamora Nieto, es va fer amb la condició de que fos destinada a museu del pintor modernista.

El fet és que la premissa inicial de projecte, i mantinguda en la reforma presentada, és que la casa Rocamora havia de desaparèixer per donar cabuda a l’entrada i constituir el nexe museogràfic i interpretatiu del Museu Cau Ferrat i Museu Maricel de Mar. Això soluciona requeriments de funcions i espai, és cert, però el preu que s’ha pagat és irrecuperable: la casa Rocamora ja no existeix.

De la façana de mar de la casa, el millor que es pot dir és que la seva dimensió es correspon amb les traces de la parcel.lació de la casa original, de manera que la seva composició, sigui més o menys reeixida, no altera la configuració del conjunt catalogat. Res a veure però amb la façana projectada per Miquel Utrillo l’any 1915.

Dels elements interiors originals – a banda de l’arc del s. XVII que es conserva gràcies a que no va coincidir amb la ubicació de l’estructura de l’ascensor- es conserven els paraments ceràmics de l’escala, el nínxol i la llar de foc, tots ells recol.locats a la primera planta, seguint el projecte inicial i que tant va denunciar la Plataforma. En concret, la llar de foc es situa a la paret del fons i d’esquena al mar, de manera totalment descontextualitzada. Una distribució il.lògica que trenca amb una estètica més unificada i coherent, com la que s’ha seguit per a la resta de conjunt de Maricel, en el que es vol retornar a l’estètica i discurs noucentista.

Una incoherència que es suma al nom que se li vol donar a aquest edifici, que Charles Deering va regalar l’any 1921 a Ramon Casas, per demostrar-li la seva amistat i el seu agraïment per haver-li descobert Sitges. Al morir, Casas deixà la casa a la seva neboda Maria Catalina Nieto, casada amb Antoni Rocamora. La família hi va passar llargues temporades, fins que l’any 1971, Maria Àngels Rocamora Nieto, va vendre l’edifici a la Diputació de Barcelona. Les condicions d’aquesta transacció van ser molt bones per a la institució pública, i la senyora Rocamora va posar com a condició convertir la casa en el museu Ramon Casas, un objectiu que no va arribar mai. Amb la falta d’un ús concret, i sense cap manteniment, la casa ha anat poc a poc caient en l’oblit de tothom, però no fins al punt de justificar el seu enderroc il·legal.

Així, mentre es parla de la creació d’un nou discurs museogràfic que converteixi el Cau Ferrat i Maricel en uns museus d’art de referència, a l’edifici situat entre ambdós museus en comptes de posar-li el nom del pintor modernista Ramon Casas, artista reconegut arreu del món i que en fou el propietari, s’opti per col.locar-li el nom de Panxo Xicarrons, personatge local poc conegut pels propis sitgetans. Sembla increïble que es perdi aquesta oportunitat. Quants pobles voldrien trobar-se amb la situació de tenir un edifici que el lligui amb un dels millors pintors catalans del segle XX.

Des de la la Plataforma SOS Sitges seguim defensant que l’enderroc de la casa Rocamora és il.legal i que és necessari trobar una sol.lució a aquesta desfeta patrimonial que li retorni, ni que sigui mínimament, el valor arquitectònic i la importància històrica que li correspon.

Tal i com va dir l’Alcalde de Sitges Miquel Forns durant l’acte de presentació del nou projecte a l’edifici Miramar, la Plataforma SOS Sitges ha lluitat per la conservació del patrimoni de Sitges, i seguirem lluitant, però necessitem el suport de tots els que durant aquests gairebé tres anys ens heu estat donat confiança i ens heu animat a seguir endavant amb les nostres reivindicacions. Com també va dir el Diputat Carles Rossinyol, part fonamental d’aquest procés de modificació del projecte inicial de reforma dels museus sitgetans es deu a la força de la societat civil, que no es dóna per vençuda quan lluita pel que creu que és just.

I us podem assegurar que seguirem lluitant per la conservació del patrimoni de Sitges.


VÍDEO DEL PSC DE SITGES SOBRE LA REFORMA DELS MUSEUS

PSC: 'la nova proposta dels museus és més cara i resolt menys problemes'

Pels socialistes, el govern va aturar els obres precipitadament i empès per compromisos electoralistes'

El PSC ha denunciat que la nova proposta que es va presenta el passat 30 de setembre dins de les Jornades Europees del Patrimoni el Consorci del Patrimoni de Sitges sobre la reforma dels museus Cau Ferrat i Maricel "és més cara i resolt menys problemes que l'anterior".

Segons el PSC, "no és estrany que s’hagi perdut un any en presentar la proposta, ja que el govern de Sitges va aturar les obres precipitadament, empès per compromisos electoralistes i aprofitant el canvi de govern que també es produí a la Diputació de Barcelona. S’aturaren les obres per anar a la contra i sense saber cap on es volia anar i així s’ha perdut un temps preciós". 

El principal grup de l'oposició sitgetana considera que "el nou projecte resulta més car que l’anterior de 6.352.558, 63 euros a 8.258.324 i no té la qualitat de la primera proposta, en no resoldre amb la mateixa qualitat i efectivitat els problemes de la institució museística. Els informes tècnics elaborats per la mateixa Diputació de Barcelona i que acompanyen l’acte d’aprovació de la nova proposta així ho certifiquen". Segons aquests informes propis de la Diputació de Barcelona, el nou projecte és un 29,99% més car que l’import inicialment aprovat per realitzar la reforma, alerten els socialistes. D’inici, es reconeix que caldrà aportar un milió d’euros més per desencallar les obres.

RÀDIO MARICEL, 4 d'octubre de 2012


El PSC lamenta la tardança i el cost del projecte reformat dels museus de Sitges

L’Agrupació Local del PSC ha criticat el projecte reformat dels museus de Sitges, ja que ha tingut les obres aturades un any, i comporta un increment pressupostari d’un milió d’euros. Des del PSC també s’indica que el projecte reformat tira endavant sense la llicència municipal preceptiva, que empitjora al climatització, i que hores d’ara encara no se sap si la plataforma SOS Sitges ha retirat el contenciós administratiu que tenia presentat contra el projecte original. Ho explica el primer secretari de la formació, David Garcia.

dimarts, 2 d’octubre del 2012

xarxanoticies.cat - El Museu Cau Ferrat de Sitges podria obrir portes l'estiu de l'any que ve

El consorci del patrimoni de Sitges ha donat a conèixer noves dates de finalització del Museu Cau Ferrat (estiu 2013) i el Maricel de mar (primavera 2014). Es preveu que el conjunt museístic funcioni a ple rendiment l'any 2015, segons ha explicat Vinyet Panyella, director del consorci.
Ha estat un projecte complicat i fins i tot polèmic, amb revisions i modificacions al projecte inicial, però la reforma dels museus sitgetans encara ja la seva darrera fase d'execució.
El projecte, un dels més importants que Sitges té ara en execució, suposa una inversió de més de 9 milions d'euros.

xarxanoticies.cat - El Museu Cau Ferrat de Sitges podria obrir portes l'estiu de l'any que ve

Nota de premsa del Consorci del Patrimoni de Sitges


El nou mapa dels museus de Sitges que sorgirà de les obres de reforma actualment en curs aportarà una nova projecció d’aquests centres, que s’adaptaran a les necessitats actuals i de futur, tot mantenint i conservant l’entorn patrimonial i arquitectònic que els ha definit des dels seus seus orígens, així com una nova visió museogràfica de les seves col·leccions. 
La directora-gerent del Consorci del Patrimoni de Sitges, Vinyet Panyella, va presentar públicament el passat diumenge el projecte en un acte públic celebrat a l’auditori de l’edifici Miramar en el qual va exposar l’estat actual de les obres i les solucions i reorientacions sobre el projecte inicial, amb els criteris de conservar i protegir l’entorn patrimonial en funció del seu intrínsec valor artístic i de les col·leccions d’art que hostatgen. En l’acte hi van participar l’alcalde de Sitges, Miquel Forns, i el diputat d’Hisenda i Recursos Interns de la Diputació, Carles Rossinyol.
Les obres que actualment s’estan executant als edificis del Cau Ferrat, Maricel de Mar i Can Xicarrons amb el projecte inicial reformat responen a l’acord de l’octubre de l’any passat –com a conseqüència dels canvis de govern a l’Ajuntament de Sitges i la Diputació de Barcelona– en què es modificava el projecte anterior redactat el 2008. L’acord va modificar el projecte inicial i va permetre suprimir la pantalla exterior de vidre i de les rampes passeres de Maricel de Mar, redissenyar la proporció de les obertures de Can Xicarrons, redissenyar la solució de la protecció dels vitralls del Cau Ferrat, així com la climatització d’aquest museu eliminant la tarima de fusta instal·lada a aquest efecte i que alterava radicalment la planta noble de Cau Ferrat. Amb l’aprovació per part de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat d’aquest nou projecte en les versions bàsica i executiva (gener i juliol de 2012, respectivament), les obres van reprendre el curs d’acord amb els nous criteris.  Segons va apuntar Vinyet Panyella a l’acte de diumenge, la tarima de fusta de la planta noble del Cau Ferrat i els elements constructius de la passera damunt de mar han estat retirats.
Les noves línies d’actuació estan acompanyades d’estudis ja previstos per a la recuperació dels colors originals al Cau Ferrat i a Can Xicarrons, així com la restauració integrals de rajoles antigues (s’hi han identificat diverses patologies i s’ha estat actuant en la seva recuperació) així com dels vitralls. Cal destacar també la restauració del sòl i l’eliminació d’humitats al Cau Ferrat, entre altres actuacions centrades en la conservació i recuperació patrimonial de l’entorn. El canvi del projecte incideix també en la reforma integral de l’edifici de Can Xicarrons com a eix museogràfic i interpretatiu, que contempla la reinstal·lació i museïtzació dels elements decoratius de l’edifici dels anys en què va ser la residència d’hivern de Charles Deering (1915-1921). Per que fa al procés concret de restauració de les rajoles del conjunt del Cau Ferrat i Maricel es preveu dedicar-hi una sessió específica.
Des d’un punt de vista conceptual i centrat en les col.leccions artístiques, el Cau Ferrat, que conserva el seu aspecte original a partir de la museïtzació de 1933 en què va ser obert com a museu públic, es defineix com a “Temple de Modernisme”; can Xicarrons esdevé l’eix museogràfic i interpretatiu del conjunt d’edificis del Racó de la Calma i entrada única pels museus, i Maricel constitueix la combinatòria “Arquitectura noucentista i art de tots els temps”.
La directora del Consorci va assenyalar que les obres del Cau Ferrat finalitzaran el primer semestre del 2013 i les de Maricel l’estiu de 2014. Panyella va evitar donar una data exacta, ja que no obrirem amb presses ni precipitadament: quan obrim portes vull que l’única feina pendent sigui acollir els visitants”. El diputat Rossinyol va subratllar que la reorientació del projecte no ha suposat una inversió afegida, ja que el cost de les noves línies d’actuació que permeten mantenir l’estètica modernista i  noucentista i l’esperit dels edificis no supera la previsió pressupostària inicial, que era de 9 milions d’euros. El cost final previst, segons va apuntar Rossinyol, està per sota d’aquesta xifra i, segons va ressalatar, “l’Ajuntament de Sitges no ha hagut d’aportar ni un euro més”.
L’alcalde, Miquel Forns, va expressar la satisfacció del govern municipal pel projecte final: “avui estem satisfets, podem dir que la reforma dels museus Cau Ferrat i Maricel de Mar respecten els criteris de protecció del patrimoni arquitectònic, indispensables per a poder continuar amb les obres en curs”.

Uns museus amb projecte propi

A banda de la supressió dels elements i línies que alteraven l’estètica dels edificis, la reorientació de les obres ha estat acompanyada del projecte museogràfic; és a dir, el disseny ha estat pensat per al continent i per al contingut així com també per la funcionalitat necessària per a col.leccions i serveis. Durant la seva presentació –titulada “La reforma dels Museus de Sitges. Situació actual i línies d’actuació”–, Vinyet Panyella va tenir cura a detallar la reorganització de les col·leccions en els museus de la vila, pensada sota els criteris d’uns museus locals amb voluntat de formar part activa del sistema cultural català.
El projecte presentat per Panyella reordena les col·leccions repartides en els tres museus de la vila (Cau Ferrat, Maricel i Romàntic, amb l’extensió de la Fundació Stämpfli – Art Contemporani), integrant també les col·leccions actualment no posades en valor o tancades al públic – com la Col·lecció de Marineria d’Emerencià Roig  Raventós–, aportant coherència museogràfica a la seva interpretació. Les 15.000 obres que configuren el patrimoni artístic dels museus de la vila estaran estructurades sota els criteris de conservació, protecció i difusió del patrimoni i redistribuïdes en el conjunt d’espais museogràfics de la vila.
Un dels elements més importants del pla és que prioritza i reconstrueix la unitat conceptual i museogràfica de tot Maricel, de manera que el Palau Maricel retorna a la seva identitat museística, tal com va ser establert el 1936 pel llavors director dels museus sitgetans i del Museu d’Art de Catalunya, Joaquim Folch i Torres. Panyella ha previst que el Palau sigui la seu de les exposicions temporals i aporti la dimensió de les col·leccions del museu de reproduccions i de forja de la Junta de Museus. La nova orientació és compatible amb el lloguer d’espais del Palau i a la celebració d’activitats culturals.

RÀDIO MARICEL: Acte de presentació de la reforma dels museus de Sitges


El Cau Ferrat estarà llest l’estiu del 2013, i el Maricel l’estiu del 2014

Així quedarà definitivament la façana de mar dels museus
En un acte celebrat ahir a l’auditori de l’edifici Miramar, la directora del Consorci del Patrimoni, Vinyet Panyella, va donar a conéixer la situació actual del projecte reformat dels museus Cau Ferrat i Maricel, el calendari de les obres, i el projecte museogràfic que afectarà especialment a la Casa Rocamora (Can Xicarrons) i al museu Maricel de Mar, atès que la casa de Rusiñol ha de recuperar el seu estat original. Acompanyada de l’alcalde de Sitges, Miquel Forns, i del diputat d’hisenda de la Diputació de Barcelona, Carles Russinyol, Panyella enumerà, en una extensa i detallada intervenció, la funció de distribuidor i centre d’interpretació que tindrà la casa Rocamora, situada entre els dos museus, i el nou discurs temàtic del Maricel, reconsiderat de bell nou llevat d’espais com la sala Sert, i adaptat a les necessitats que puguin tenir els visitants. Us oferim el gruix de la intervenció de la directora del Consorci, i les preguntes del públic durant la part final de l’acte.http://www.radiomaricel.cat/2012/10/01/el-cau-ferrat-estara-llest-lestiu-del-2013-i-el-maricel-lestiu-del-2014/

dimecres, 26 de setembre del 2012

ACTE DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA DELS MUSEUS DE SITGES.


Fotografia de la invitació extreta d'una amistat a facebook!


Firmants, seguidors, membres......amics de la Plataforma Sos Sitges, tot i que no us podem convidar formalment, ja que la Plataforma Sos Sitges (associació cultural sitgetana registrada amb el número 103 des del 14 de desembre de 2011) tampoc ha rebut cap invitació formal a l'acte (potser pq no hem lluitat prou per aconseguir aquesta reforma de la reforma dels museus), us fem saber que aquest diumenge 30 de setembre a les 12 del migdia, al  Miramar de Sitges, la gerent del Consorci del Patrimoni de Sitges, Vinyet Panyella, farà una presentació pública i institucional del projecte de les obres de reforma dels museus i el projecte museogràfic de Sitges. 

Com que nosaltres no us podem donar més informació sobre l'estat de les obres, ja que només sabem el que es publica en premsa o el que es comenta a peu del carrer, ja que des de fa gairebé un anys ni des de l'Ajuntament de Sitges ni des del Consorci del Patrimoni s'han posat en contacte amb la Plataforma SOS Sitges per tal d'explica les novetats que han anat succeint aquests mesos, creiem que és important que si voleu saber-ne més, el diumenge assistiu a l'acte! 

Per cert, des de la Plataforma SOS Sitges seguim lluitant per saber com, qui i per què es va permetre l'aprovació del primer projecte de reforma dels museus, fins al punt d'enderrocar un edifici catalogat amb el màxim nivell de protecció com és la Casa Rocamora Can Xicarrons.....

ECO DE SITGES, 26 de setembre e 2012


El Consorci del Patrimoni ensenyarà com serà el Cau Ferrat i el Maricel del futur

El programa de les Jornades Europees del Patrimoni, tindrà el seu punt central en la presentació del projecte de reforma dels Museus.

L'aspecte del Palau Maricel a dia d'avui.
26/09/2012 17:070 comentaris
El Consorci del Patrimoni de Sitges ha triat la celebració de les Jornades Europees del Patrimoni, a la qual Sitges s’hi ha sumat amb un intens programa d’actes organitzat pel mateix Consorci, com l’entorn ideal per a comunicar al conjunt del poble l’estat, l’evolució i el resultat del projecte de reforma del Cau Ferrat i el Maricel. Vinyet Panyella informarà amb detall de la modificació del projecte inicial, que ha suprimit la polèmica passera prevista arran de mar i ha inclòs altres actuacions destinades a conservar l’edifici en el seu entorn.
Conservació, protecció i difusió del patrimoni. Aquests tres eixos defineixen la política dissenyada per Vinyet Panyella des que, ara fa deu mesos, va assumir la direcció del Consorci per encàrrec dels nous governs de l’Ajuntament de Sitges i la Diputació de Barcelona. La reforma dels museus Cau Ferrat i Maricel de Mar, actualment en curs i modificada precisament per a respectar els criteris de protecció del patrimoni arquitectònic, escenifiquen aquest marc de treball, que constitueix el full de ruta del Consorci. Diumenge vinent, en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, la directora de l’organisme presentarà la situació actual del projecte de reforma i les línies de futur.
Durant la seva intervenció, la directora dels museus també exposarà el paper que han de tenir el Cau Ferrat i el conjunt de Maricel, així com el Romàntic i la Fundació Stämpfli, en el mapa museogràfic i el teixit cultural de la vila. L’acte se celebrarà aquest diumenge, a les 12 del migdia, a l’edifici Miramar. El programa tindrà el seu punt central en la presentació del projecte de reforma dels Museus, però a més, en motiu d’aquestes jornades el Museu Romàntic, la Fundació Stämpfli i l’exposició del Miramar tindran una sessió de portes ofertes, entre moltes altres activitats.

Nota de premsa del Consorci del Patrimoni de Sitges, 26 de setembre de 2012
Conservació, protecció i difusió del patrimoni. Aquests tres eixos defineixen la política dissenyada per Vinyet Panyella des que, ara fa deu mesos, va assumir la direcció del Consorci del Patrimoni de Sitges per encàrrec dels nous governs de l’Ajuntament de Sitges i la Diputació de Barcelona. La reforma dels museus Cau Ferrat i Maricel de Mar, actualment en curs i modificada precisament per a respectar els criteris de protecció del patrimoni arquitectònic, escenifiquen aquest marc de treball, que constitueix el full de ruta del Consorci. Diumenge vinent, en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, la directora de l’organisme presentarà la situació actual del projecte de reforma i les línies de futur.

El Consorci ha triat la celebració de les Jornades Europees del Patrimoni –a la qual Sitges s’hi ha sumat amb un intens programa d’actes organitzat pel mateix Consorci– com l’entorn ideal per a comunicar al conjunt del poble l’estat, l’evolució i el resultat del projecte de reforma dels museus. Vinyet Panyella informarà amb detall de la modificació del projecte inicial, que ha suprimit la polèmica passera prevista arran de mar i ha inclòs altres actuacions destinades a conservar l’edifici en el seu entorn.

Durant la seva intervenció, la directora dels museus també exposarà el paper que han de tenir el Cau Ferrat i el conjunt de Maricel –així com el Romàntic i la Fundació Stämpfli– en el mapa museogràfic i el teixit cultural de la vila. L’acte se celebrarà aquest diumenge, a les 12 del migdia, a l’edifici Miramar. La presència en aquesta presentació de l’alcalde Miquel Forns i del diputat provincial Carles Rossinyol il·lustra la dimensió del projecte, donada la repercussió i trascendència que tindrà en el Sitges del futur i, sobretot, el valor que té per als sitgetans.

Un programa heterogeniL’organització d’aquest acte dins el programa local de les Jornades Europees del Patrimoni té un matís simbòlic que no és casual. Sitges s’ha sumat a la celebració de la mà dels seus museus i amb la finalitat de contribuir a la difusió del patrimoni entre la població. Les Jornades se celebren arreu d’Europa i, enguany, la vila s’hi ha sumat amb un programa que contempla propostes de diferents formats i gèneres.

Les jornades se celebraran durant tot el cap de setmana. Divendres a la tarda, el Museu Romàntic acollirà la sessió mensual de La Peça del Mes, que estarà dedicada al Gerro amb flors, de Juan Arellano (s. XVII). El responsable de col·leccions del Consorci, Ignasi Domènech, serà l’encarregat de pronunciar la xerrada.

L’endemà, l’atenció es traslladarà a Lleida, ja que el Consorci ha programat una excursió cultural al Museu Comarcal i Diocesà d’aquesta ciutat, en el qual s’exposarà El miracle de la Mare de Déu del Roser, de la col·lecció del Cau Ferrat, que completa el Retaule de la Mare de Déu del Roser i el cavaller de Colònia.

Altres activitats previstes són la presentació del tercer número de la revista L’Amic de les Arts i un concert de guitarra clàssica a càrrec de Juan Mario Cuéllar. Diumenge, a més, el Museu Romàntic, la Fundació Stämpfli – Art Contemporani i l’exposició L’Art modern. Obres mestres del Cau Ferrat, que s’exposa a l’edifici Miramar, faran una sessió de portes obertes,com un els actes de les Jornades, que tenen com a plantejament comú contribuir a la difusió i la conscienciació de la protecció del patrimoni.

Nota de premsa de l'Ajuntament de Sitges, 26 de setembre de 2012


NOTA DE PREMSA DE L'AJUNTAMENT DE SITGES


El Consorci del Patrimoni de Sitges exposa diumenge com seran els museus Cau Ferrat i Maricel

Vinyet Panyella mostrarà les línies d’actuació, coincidint amb les Jornades Europees del Patrimoni.
Conservació, protecció i difusió del patrimoni. Aquests tres eixos defineixen la política dissenyada per Vinyet Panyella des que fa deu mesos va assumir la direcció del Consorci del Patrimoni de Sitges per encàrrec dels nous governs de l'Ajuntament de Sitges i la Diputació de Barcelona. La reforma dels museus Cau Ferrat i Maricel de Mar, actualment en curs i modificada precisament per respectar els criteris de protecció del patrimoni arquitectònic, escenifiquen aquest marc de treball, que constitueix el full de ruta del Consorci. Diumenge vinent, en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, la directora de l'organisme, presentarà la situació actual del projecte de reforma i les línies de futur.
El Consorci ha triat la celebració de les Jornades Europees del Patrimoni –a la qual Sitges s'hi ha sumat amb un intens programa d'actes organitzat pel mateix Consorci– com l'entorn ideal per comunicar al conjunt del poble l'estat, l'evolució i el resultat del projecte de reforma dels museus. Vinyet Panyella informarà amb detall de la modificació del projecte inicial, que ha suprimit la polèmica passera prevista arran de mar i ha inclòs altres actuacions destinades a conservar l'edifici en el seu entorn. Durant la seva intervenció, la directora dels museus també exposarà el paper que han de tenir el Cau Ferrat i el conjunt de Maricel –així com el Romàntic i la Fundació Stämpfli– en el mapa museogràfic i el teixit cultural de la vila.
L'acte se celebrarà aquest diumenge, a les 12 del migdia a l'Edifici Miramar. La presència de l'alcalde, Miquel Forns, i el diputat provincial Carles Russinyol en aquesta presentació il•lustra la dimensió del projecte, donada la repercussió i transcendència que tindrà en el Sitges del futur i, sobretot, el valor que té per als sitgetans.
Un programa heterogeni
L'organització d'aquest acte dins el programa local de les Jornades Europees del Patrimoni té un matís simbòlic. Sitges s'ha sumat a la celebració, de la mà dels seus museus, i amb la finalitat de contribuir a la difusió del patrimoni entre la població. Les Jornades se celebren arreu d'Europa i enguany la vila s'hi ha sumat amb un programa que contempla propostes de diferents formats i gèneres.
Les jornades se celebraran durant tot el cap de setmana. Divendres a la tarda, el Museu Romàntic acollirà la sessió mensual de La Peça del Mes, que estarà dedicada al Gerro amb flors, de Juan Arellano (s.XVII). El responsable de col·leccions del Consorci, Ignasi Domènech, serà l'encarregat de pronunciar la xerrada.
L'endemà, l'atenció es traslladarà a Lleida, ja que el Consorci ha programat una excursió cultural al Museu Comarcal i Diocesà d'aquesta ciutat, en el qual s'exposarà El miracle de la Mare de Déu del Roser, de la col·lecció del Cau Ferrat, que completa el Retaule de la Mare de Déu del Roser i el cavaller de Colònia.
Altres activitats previstes són la presentació del tercer número de la revista L'Amic de les Arts i un concert de guitarra clàssica a càrrec de Juan Mario Cuéllar. Diumenge, a més, el Museu Romàntic, la Fundació Stämpfli - Art Contemporani i l'exposició L'Art modern. Obres mestres del Cau Ferrat, que s'exposa a l'edifici Miramar, faran una sessió de portes obertes, com un els actes de les Jornades, que tenen com a plantejament comú contribuir a la difusió i la conscienciació de la protecció del patrimoni.

ELS MUSEUS DE SITGES. ECO DE SITGES, 3 d'agost de 2012


ARTICLE D'OPINIÓ DE JOSEP ORRIOLS I MAS


PATRIMONI AVALA EL PROJECTE DELS MUSEUS QUE ELIMINA LA RAMPA. ECO DE SITGES, 27 de juliol de 2012


ARTICLE D'ERC DE SITGES, ECO DE SITGES, 22 de juny de 2012


MOLTES GRÀCIES PEL VOSTRE RECONEIXEMENT

"......Però del que no parla el document autocomplaent fet per aquest govern és de tots aquells que han treballat molt per a solucionar els diferents problemes que tenim en el nostre municipi, treballen a l'ombra i no estan precisament dins del govern. Així es pot constatar que qui realment ha fet les coses bé són l'Ampa de l'Agnès de Sitges, la Plataforma SOS Museus, les constants reivindicacions de les treballadores de les Llars d'infants...... i que si no fos per la seva constant lluita i estimació per allò que fan, aquest govern no hagués arribat a fer ni la meitat del que diu....""
S'APROVA DEFINITIVAMENT LA REFORMA DELS MUSEUS DE SITGES,ECO DE SITGES, 22 de juny de 2012dimarts, 3 de juliol del 2012

RÀDIO MARICEL: ENTREVISTA A VINYET PANYELLA, GERENT DEL CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES


El Cau Ferrat obrirà l’estiu del 2013

Amb Vinyet Panyella, gerent del Consorci del Patrimoni de Sitges, conversem sobre l’estat actual del projecte dels museus. Panyella ha declarat que, de complir-se els terminis aprovats en les darreres converses amb l’empresa adjudicatària de les obres, el museu Cau Ferrat es podrà obrir l’estiu del 2013, mentre que el Maricel trigarà uns mesos més, d’acord amb el replantejament museogràfic en el qual s’està treballant.

dimarts, 26 de juny del 2012

ENTREVISTA A L'ALCALDE DE SITGES, MIQUEL FORNS, A RÀDIO MARICEL


Miquel Forns repassa els temes oberts després d’un any de legislatura

En la seva visita mensual a la ràdio, el batlle Miquel Forns analitza els diversos temes oberts quan s’ha complert un any del seu mandat. Entre ells, els problemes a diverses concessionàries de serveis educatius, l’estabilització de les platges, el possible ERE a Vallcarca, el Sitges Reference, els balcons de l’hotel de l’avinguda Sofia o l’obertura un any mes de la discoteca l’Atlàntida.
Parla del tema dels museus de Sitges a partir del minut 16. Escoltar aquí!

REPORTATGE SOBRE OBRES DELS MUSEUS DE SITGES A CANAL BLAU/ MARICEL TELEVISIÓ


Nova aprovació del pla de reforma dels museus

Garraf Noticies / Migdia 19-06-2012


http://www.tdtgarraf.com/garraf-noticies/capitol/nova-aprovacio-del-pla-de-reforma-dels-museus

ENTREVISTA A MIQUEL FORNS, ALCALDE DE SITGES A CANAL BLAU/MARICEL TELEVISIÓ

A partir del minut 21 l'alcalde de Sitges fa referència al projecte dels museus de Sitges

http://www.tdtgarraf.com/sessio-plenaria/capitol/entrevista-a-miquel-forns

diumenge, 17 de juny del 2012

RÀDIO MARICEL: MIQUEL FORNS, ALCALDE DE SITGES, FA REFERÈNCIA AL NOU PROJECTE PER ALS MUSEUS DE SITGES


L’alcalde de Sitges, Miquel Forns, ha fet balanç del primer any de legislatura davant dels regidors de l’equip de govern, tot mostrant el grau de compliment dels objectius marcats en el Pla de Mandat. L’alcalde creu que s’han hagut de prendre decisions difícils, però que s’ha encaminat la sortida de les dificultats econòmiques de l’Ajuntament, que té ja liquidades bona part de les factures de 2011. Així mateix, ha anunciat la continuitat de l’Escola de Música el curs vinent, l’acceptació del concurs de creditors al Sitges Reference, i l’aprovació del projecte executiu de reforma dels Museus de Sitges. 
Si voleu escoltar a l'alcalde Miquel Forns fent referència al nou projecte executiu del reforma dels museus, clique aquí i és a partir del minut 30. 

El Consorci del Patrimoni de Sitges aprova la reforma dels museus que respecta l’entorn patrimonial


Nota de premsa publicada a la pàgina web de l'Ajuntament de Sitges


El projecte executiu confirma la supressió de les passeres i la tarima del Cau Ferrat, en protegeix els vitralls i redissenya la façana de Can Rocamora.

El Consorci del Patrimoni de Sitges, reunit ahir dijous 14 de juny, en Comissió Executiva i Consell General, va aprovar el definitiu Projecte reformat del Projecte de restauració del conjunt d'edificis del Museu Maricel, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat, que confirma la decisió dels nous governs de l'Ajuntament de Sitges i la Diputació de Barcelona de respectar el seu conjunt patrimonial. El projecte executiu desenvolupa el Projecte Bàsic aprovat inicialment el 29 de desembre de 2011 per la Comissió Executiva del Consorci del Patrimoni de Sitges.
El projecte de reforma aprovat es basa en quatre eixos:
- Supressió de la pantalla exterior de vidre i de les rampes i passeres del Maricel de Mar
- Redisseny de la proporció de les obertures de la façana de Can Rocamora
- Redisseny de la solució de la protecció dels vitralls de la façana del Cau Ferrat
- Modificació de la climatització del Cau Ferrat, que elimina la tarima de fusta
El projecte reformat definitiu recull les condicions i recomanacions establertes per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Catalunya en relació amb l'aprovació del Projecte reformat bàsic. que va tenir lloc en la sessió celebrada el 18 d'abril de 2012.
L'aprovació comporta la represa immediata de les obres després d'haver avançat tot el que es podia fins el moment en què van quedar tècnicament aturades a l'espera de l'aprovació del projecte definitiu. L'actual aprovació concreta els aspectes tècnics de l'execució i permet que la reforma s'adeqüi als criteris defensats pels governs de l'Ajuntament de Sitges i la Diputació de Barcelona.
El cost total de les obres de reforma són 8.258.324 euros i el seu calendari d'execució és de deu mesos.
Aprovació del pressupost
La Comissió Executiva i Consell General va aprovar també el pressupost ordinari per al present exercici de 2012, per un valor total de 1.345.854,29 euros. El Consorci del Patrimoni de Sitges nodreix el seu pressupost per les aportacions ordinàries de la Diputació de Barcelona (707.670 euros) i l'Ajuntament de Sitges (114.074 euros), així com dels ingressos dels Museus de Sitges obtinguts per les activitats que porta a terme. El pressupost de 2012 va acompanyat del preceptiu Informe sobre l'assoliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.
La Diputació de Barcelona ha realitzat enguany una aportació extraordinària de 325.000 euros, justificat per la reducció d'ingressos, a causa del tancament des de gener de 2010 dels museus del Cau Ferrat i Maricel per dur a terme les obres de remodelació actualment en curs. Aquesta aportació estarà destinada a les activitats dels Museus, que aquest 2012 han incrementat la seva projecció i dimensió de manera notable i entre les quals destaquen les dues exposicions programades per a la primavera i l'estiu: L'Art modern. Obres mestres del Cau Ferrat, a Miramar, i Erró. L'ull planetari, a la Fundació Stämpfli, així com la campanya Sitgestiu Cultural 2012 que es presentarà en els propers dies.

divendres, 18 de maig del 2012

VINYET PANYELLA A RÀDIO MARICEL


Sitges celebra el dia internacional dels museus

Amb la gerent del Consorci del Patrimoni, Vinyet Panyella, conversem sobre les diverses activitats que estan previstes per la diada d’avui, al museu Romàntic, la fundació Stämpfli i l’exposició Les obres mestres del Cau Ferrat.
Ens els primers minuts de l'entrevista es fa referència al projecte executiu de la reforma dels Museus de Sitges.  Escoltar aquí!

ECO DE SITGES, 20 d'abril de 2012dimarts, 15 de maig del 2012

Reportatge d'E-Notícies sobre les obres del Cau Ferrat i Maricel de Sitges
AQUÍ PODEU VEURE EL VÍDEO DEL REPORTATGE D'E-NOTÍCIES

http://multimedia.e-noticies.cat/el-dit-a-lull/el-nyap-de-sitges-64520.html#La façana marítima de la discòrdia
SOS Sitges denuncia la remodelació dels museus Maricel i Cau Ferrat


La plataforma SOS Sitges i el Consorci del Patrimoni, presidit pel president de la Diputació, Salvador Esteve, i l'alcalde de Sitges, Miquel Forns, estan enfrontats per la reforma dels museus Maricel i Cau Ferrat, que modificaran part de la façana marítima de la vila.
L'associació va presentar un contenciós-administratiu després de la paralització de la construcció d'una façana transparent i de la passarel·la que havia d'unir els dos museus i la casa Rocamora, edifici que havia estat propietat del pintor Ramon Casas.
El projecte pretenia construir un pas exterior que trencava la linealitat i una elevació de 35 centímetres per a la climatització del Cau Ferrat. També se'n perdien algunes finestres. Amb la retirada de la rampa i el fre a l'elevació del sòl, almenys s'ha aturat la via judicial.
Però des de l'entitat veïnal han denunciat la pèrdua de la casa Rocamora de la qual ara només es conserva la façana exterior. En aquest sentit, SOS Sitges també ha denunciat que s'ha perdut part de la ceràmica original que es conservava al Cau Ferrat, la casa de Santiago Rusiñol.
El projecte de reforma de tot el conjunt, que es va iniciar fa quatre anys amb l'antic equip de govern municipal, té un cost d'uns 9 milions d'euros. El museu del Cau Ferrat es podria obrir al final d'aquest any, mentre que el de Maricel ho podria fer l'estiu del 2013.

dissabte, 5 de maig del 2012

NOTA DE SUPORT DE LA PLATAFORMA SOS SITGES A LA PLATAFORMA SALVEM LA VIL.LA URANIA
Dilluns que ve, 7 de maig, l'ajuntament de Barcelona, té previst enderrocar la Vil.la Urania, una casa del carrer Saragossa/Via Agusta de Barcelona, construida l'any 1868 per l'arquitecte Magí Rius, i propietat de l'astrònom Comas i Solà, un dels màxims referents científics catalans del segle XX. 


Trencant totalment amb la voluntat de Comas, que va cedir la seva casa a l'Ajuntament amb la condició que aquesta fos destinada a centre cultural, educatiu, científics... el consistori ha preferit tirar pel dret i enderrocar-la! Però tot i el poc temps que ens queda, encara estem a temps d'aturar aquest atemptat patrimonial, i per sort, són moltíssims els ciutadans, i algunes institucions, plataformes culturals, de barri.... les que en tan sols tres dies han aconseguit que aquest enderroc sigui una de les notícies més comentades! Des d'aquí, la Plataforma Sos Sitges us donem tot el nostre suport, us enviem totes les nostres forces, i esperem que tingueu més sort que la que van tenir el Cau Ferrat, el Maricel i la Casa Rocamora, i que no s'enderroqui res del que després ens en haguem de penedir!!!!! Demanem que els que llegiu això feu còrrer la notícia: twitter amb #salvemvillaurania, amb blogs, coneguts, boca boca......  segur que ho aconeguim!!! 

Els hereus i descendents de Comas i Solà han enviat una carta a l'alcalde de Barcelona, Sr. Trias, on mostren el seu deacord amb l'enderroc, i deixen clar que en cas que s'arribi a enderrocar l'edifici denunciaran al consistori per no complir amb les condicions exposades per Comas i Solà al cedir la seva casa a l'Ajuntament de Barcelona. Carta de la família de Comas i Solà:

Per més informació, altres blocs i notícies: