dilluns, 21 de març de 2011

RESPOSTA PER AL.LUSIONS AL SR. JOSEP ORRIOLS. ECO DE SITGES, 18 de MARÇ de 2011

PLATAFORMA SOS SITGES
Resposta per al.lusions al Sr. Josep Orriols

El passat dia 25 de febrer de 2011, es va publicar en aquest setmanari una carta del Sr. Josep Orriols dirigida a SOS Monuments, en la que expressava la seva disconformitat davant de la distinció negativa atorgada per aquesta entitat a l'Ajuntament de Sitges amb motiu del projecte de remodelació dels museus Cau Ferrat i Maricel.
En aquesta carta el Sr. Orriols també hi realitzava algunes afirmacions, a títol d’opinió personal, que els membres de la Plataforma SOS Sitges, per al.lusions, volem puntualitzar. Són les següents:

 "Us puc assegurar que la famosa façana marítima que la Plataforma SOS Sitges Salvem els Museus" assegura que estem destrossant, no està catalogada (...)"

Des de La Plataforma SOS Sitges el que sí que podem assegurar, i així ho pot consultar qualsevol persona, és que TOTS els edificis afectats pel projecte de remodelació dels museus, situats al carrer de Fonollar entre els números 2 i 8, van ser declarats Conjunt Històric Artístic i Monumental l’any 1972, i el Cau Ferrat, Monument Històric Artístic. Que TOTS ells són un Bé Cultural d’Interès Nacional. Que TOTS ells estan inclosos en el Catàleg del Patrimoni de Sitges, que el seu nivell de protecció és el màxim i pertant s’ha de mantenir el seu interior i el seu exterior, sense distinció de façanes, i que TOTS ells estan grafiats en els plànols del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sitges de l'any 1989.
I el que és més greu encara, en la memòria del propi projecte del Sr. Hernández Cros, diverses vegades es deixa constància de la catalogació i protecció de TOTS els edificis inclosos en el projecte. (*)

"Aquesta plataforma, tot i  molt legítima en si mateixa, no representa més que la opinió minoritària d'una gent amb dubtoses intencions polítiques i sense cap rigor tècnic".

Més de 3.000 persones adherides a la Plataforma és una opinió minoritària?
L’informe sobre els museus dels arquitectes Carles Buxadé i Joan Margarit no té cap rigor tècnic? L’informe de l’Acadèmia de Belles Arts i el “premi” de SOS Monuments no són dignes de crèdit?
Tots els membres de la Plataforma posem els nostres currículums a la disposició de qui vulgui saber els nostres coneixements tècnics sobre patrimoni, arquitectura, història de Sitges, història de l’art i conservació.
Encara és més agosarada l'afirmació de que els representants de la Plataforma som gent amb dubtoses intencions polítiques, sobretot quan ve d'una persona que signa una carta plena d'opinions personals com a "Ajuntament de Sitges” i “Regidor de Medi Ambient". Però és clar, el Sr. Orriols és membre del partit que governa l’ajuntament de Sitges, i com a tal actua en possessió del bé suprem: “us puc assegurar....”

Tots els partits polítics sitgetans s’han reunit amb membres de la Plataforma per tal de rebre totes les explicacions sobre les nostres reivindicacions. El nostre oferiment va ser per a tots, però únicament els partits que governen l’Ajuntament de Sitges ens van ignorar, concedint-nos “audiència” un any desprès d’inicar les nostres protestes, per a justificar amb filigranes interpretatives el que està o no està catalogat i protegit, i amb la conclusió que el “Patrimoni està per modificar-lo”.
Així que de dubtoses intencions polítiques res de res. De l’únic que se’ns pot acusar, si això algú ho pot considerar un delicte, és d’estimar Sitges i els museus en particular, amb un respecte heretat dels nostres avantpassats: Antonet Pascual, mestre d’obres; Joan Marsal, fuster; Josep Mirabent, regidor de cultura i vocal del Patronat del Museu del Cau Ferrat, són alguns dels seus noms.
Estem segurs que tots ells, amb en Cases i Rusiñol al capdavant, passaran de llarg del Baluart si algun dia aixequen el cap, doncs ja no ho reconeixeran com a casa seva. És el que està passant a Sitges amb el Patrimoni de tots. Tot legal, això si.


PLATAFORMA SOS SITGES
www.plataformasitges.blogspot.com

(*)       pàg 21, punt 3.3 de la memòria del projecte bàsic
pàg 25, punt 4.3 de la memòria del projecte bàsic
pàg 1 i 2 de l’annex a la memòria del projecte executiu

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada