dimarts, 17 de maig de 2011

Propaganda electoral del CUP de Sitges.


Sense respecte pel patrimoni ni per la població sitgetana 

Aprovat pel Consorci de Patrimoni de Sitges sense la participació ciutadana, i per tant, sense consens de la població, el principal dubte recau en la legalitat del projecte, ja que existeixen divergències raonables sobre l'adequació o no-adequació d'aquest projecte a la normativa urbanística de Sitges o a altres normatives concurrents que li són d'aplicació.

 El conjunt de Maricel de Mar i Cau Ferrat, edificis declarats Bé Cultural d'Interès Nacional, gaudeix d'un nivell de protecció dins el catàleg del Patrimoni Arquitectònic de Sitges, amb el qual s'obliga a la conservació estricta de l'interior i de l'exterior dels edificis, deure que no es compleix en el projecte de remodelació que s'està realitzat actualment, fins al punt que ja s'ha derruït gran part de la casa d'hivern de Maricel de Mar, edifici catalogat i que actualment es coneix com a Casa Rocamora.

És per tot això que des de la CUP ens comprometem a paralitzar les obres mentre s'estudia si el projecte aprovat i que s'està duent a terme compleix la legalitat municipal vigent. En cas que no la compleixi, revisar el projecte d'obres per adaptar-lo a la legalitat requerida i així continuar amb una restauració necessària del conjunt arquitectònic més important i significant de Sitges, però essent aquesta respectuosa amb l’estil arquitectònic original i tant nostrat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada