dijous, 11 d’agost de 2011

CAL ATURAR LA MODIFICACIÓ DEL CAU FERRAT !!!

 
CAL ATURAR LA MODIFICACIÓ DEL CAU FERRAT !!!

Ja fa un mes de la reunió entre l’Ajuntament de Sitges i la Plataforma SOS Sitges, i tot i les bones intencions expressades en un primer moment per part del consistori sitgetà, des d’aquell dia 7 de juliol no hem tornat a tenir cap altre trobada per tal de seguir tractant les possibles modificacions en l’actual projecte de reforma dels museus del Cau Ferrat i Maricel de Mar, promesa que es va fer al acabar aquella primera entrevista.  Les obres segueixen el seu curs i els sitgetans no tenim cap seguretat de que les propostes de revisió del projecte que es van parlar durant la reunió es duguin a terme. La casa Rocamora, a excepció de la façana del carrer de Fonollar, es troba totalment derruïda des de fa vuit mesos, i amb les notícies que tenim de com avancen les obres del primer pis del Cau Ferrat, si l’actual ajuntament no pren una decisió ràpida i atura aquest desgraciat projecte, en pocs dies haurem de tornar a lamentar una nova pèrdua de patrimoni importantíssima.

El Projecte Bàsic de remodelació dels museus de la façana marítima de Sitges, datat  en el mes d’octubre de 2008, i sobre el qual es van realitzar els informes tècnics, tant de l’arquitecte de la Generalitat de Catalunya nomenada per la Comissió Territorial del Patrimoni de Barcelona, com per l’arquitecte municipal de l’Ajuntament de Sitges que va donar la llicència d’obres, en el punt en el que es descriuen les actuacions a realitzar en l’edifici del Cau Ferrat, l’arquitecte director de les obre de reforma declara: “El caràcter inalterable d'aquest museu, i de les seves col·leccions, ha impedit que es puguin plantejar actuacions d’importància, com seria la consolidació de les seves estructures”.A aquesta afirmació importantíssima a l’hora de defensar l’obligació del manteniment estricte de l’interior i de l’exterior del Cau Ferrat, edifici declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, segueix la relació de les actuacions a realitzar-hi i es diu:  “es procedirà al cosit d'algunes esquerdes que es manifesten a les parets, a la renovació de les finestres i a la substitució de les instal·lacions actuals, que es completaran amb altres de seguretat i protecció de l'intrusisme, de climatització i de control de la humitat”.

Actuacions simples i coherents amb la llei de protecció del patrimoni català, que coincideixen amb algunes de les exposades en el dictamen realitzat durant el mes de juny de 2003 pels prestigiosos arquitectes Carles Buxadé i Joan Margarit. En aquest complert informe es proposava reforçar el trespol de fusta de la Sala d’Exposicions del Cau Ferrat, desmuntant l’actual tarima de parquet, formant una capa de compressió armada d’uns 5-7 cm, amb l’objectiu de tornar a col.locar, a mode de tarima flotant, l’actual parquet recuperat (polit i envernissat). Ells ja declaraven que “totes les solucions proposades garanteixen la conservació de l'actual decoració i la visió deis murs i sostres”. 
Però en el projecte d’execució signat per l’arquitecte director de les obres de reforma de museus, el Sr. Hernández Cros, durant el mes de gener de 2009, apareixen canvis molt importants en les actuacions que es volen realitzar al Cau Ferrat. Entre aquest el més preocupant a nivell patrimonial és la instal·lació de les màquines i conductes per a climatitzar l’edifici.  En el projecte llegim: “Atenent a la impossibilitat de resoldre-ho amb instal·lacions vistes per a no alterar els espais, finalment s'ha solucionat fent passar els conductes pel terra (...). És evident que aquesta solució requereix que es pugui disposar d'una cambra entre el forjat i l'entarimat, que una vegada restaurat estarà aixecat 35 centímetres respecte de la cota actual, però amb això no s'afecta en absolut la planta baixa, i la diferencia de nivell de la planta primera no tindrà conseqüències formals degut a la seva alçada, i pot ser absorbida per l'arrambador continu existent a la part inferior de la paret de tota la planta.”


Com es pot declarar que 35 centímetres respecte la cota actual no tindran conseqüències formals a nivell de la planta primera? Amb aquesta nova cota del terra de la Sala d’Exposicions del Cau es modifica totalment la visió original imaginada per Santiago Rusiñol: es perd la proporció de l’espai, es varia l’alçada dels ampits de les finestres, les bases de les columnes queden amagades sota un terra de vidre, el pòrtic ogival queda desproporcionat, i no podem oblidar la posició relativa i original de tots els elements decoratius, quadres, retaules, mobiliari, caixes.... que han estat durant 112 anys ocupant un lloc pensat i creat per al seu millor lluïment.  Com pot dir que la diferència de nivell serà absorbida per l’arrambador continu? Pretén que aquest arrambador ceràmic, element protegit i que s’ha de conservar integrament, sigui tallat 35 centímetres per tal de permetre l’aixecament del terra? No ho podem permetre!.Aquesta modificació del projecte, que incrementa en 35 centímetres l’alçada actual del terra del primer pis del Cau Ferrat, hagués requerit com a mínim dues coses que no s’han fet:

D’una banda un detallat estudi de la reposició de tots els elements artístics que conformen el conjunt patrimonial de la primera planta del Cau Ferrat, que demostrés la possibilitat real de realitzar aquest canvi. Aquest estudi no consta en el projecte executiu que s’està realitzant, i si s’hagués fet, es faria evident la impossibilitat de recol.locar totes les peces artístiques en el mateix lloc on estaven amb 35 cm menys d’alçada per col.locar-les.

D’altra banda un informe favorable per part dels tècnics municipals, ja que es tracta d’una modificació substancial del projecte per al qual s’ha atorgat la llicència corresponent.

No dubtem que sigui necessari una instal.lació de climatització adequada per a la conservació de les obres d’art, però no a costa del propi edifici i de les obres que s’hi exposen.

És responsabilitat de l’autor del projecte (i de l’ajuntament vigilar-ho) aportar solucions que –utilitzant paraules textuals- no modifiquin “El caràcter inalterable d'aquest museu, i de les seves col·leccions ”.

Quina solució és aquesta que modifica de forma inacceptable allò que pretén conservar, saltant-se altre cop la normativa i els criteris d’intervenció en un edifici catalogat Bé Cultural d’Interès Nacional ?


Qui defensa el Patrimoni de Sitges ?

PLATAFORMA SOS SITGES
www.plataformasitges.blogspot.com

1 comentari:

  1. Moltes gràcies per la vostra tasca i la vostra informació, què podem fer? i si anem en massa a aturar les obres? bloquegem l'entrada als operaris? què podem fer?

    ResponElimina