dimarts, 22 de febrer de 2011

EL FISCAL DE DELICTES URBANÍSITCS TANCA LA VIA PENAL PERÒ NO L'ADMINISTRATIVA

Un cop arxivades les diligències per part d'Antonio Pelegrin, fiscal de delictes urbanístics, el qual  no hi veu delicte a valoració penal dels fets denunciats, que és l'obkecte de la investigació per part d'aquest servei especial de Fiscalia,  en tractar-se d'una atuació promoguda i portada a terme per l'Adminsitració pública, especialment l'Ajuntament de Sitges, s'ha de deixar clar que aquella actuació s'ha d'analitzar en el marc dels delictes sobre el patrimoni històric. 

Tot i l'arxivament de la denúncia, en el seu informe el fical parla de  CONJUNT PROTEGIT, així com fa declara que "en aquest projecte aprovat finalment per l'Administració i en procés d'execució ÉS CERT QUE ES PRODUEIXEN CANVIS EN ALGUNS ELEMENTS PROTEGITS.

Referent a al casa Rocamora diu  que "ÉS DISCUTIBLE QUE FORMI PART JA QUE, ENCARA QUE MARICEL DE MAR EN EL PEPAC TÉ COM ADREÇA AL CARRER FONOLLAR NÚMERO 2-6 I EL CAU FERRAT EN MATEIX CARRER AL NÚMERO 9 I CAN ROCAMORA ES TROBA ENTRE AQUELLS DOS EDIFICIS, TAMBÉ ÉS VERITAT QUE DEL TEXT DE LA DESCRIPCIÓ DELS MOTIUS DE LA PROTECCIÓ DEL MARICEL DE MAR EN EL TEXT DEL PEPAC NO ES POT ARRIBAR A LA CONCLUSIÓ QUE AQUELL EN FORMA PART" .... 

Des de la Plataforma ens preguntem si hi ha algun altre edifici a Sitges que tot i estar dins del cadàstre, del PEPAC i del catàleg del Patrimoni, no existeixi?!!!! 

El seu informe segueix amb afirmacions com "Dins d'aquell edifici (fent referència a la Casa Rocamora) la CUINA AMB CERÀMICA D'INTERÈS ARTÍSTIC,seria traslladada ".

Ens preguntem, quin criteri és el que fa que la llar de foc tingui interès artístic i no les altres parts de la casa?

També diu que "Serien aquells aspectes del projecte finalment aprovats els que produirien una major alteració dels anteriors edificis, i per tant, es tracta de veure si hi ha indicis de la comissió d'aquell delicte sobre el patrimoni el fet que les Administracions responsabels de la seva aprovació final han donat els seu vist-i-plau malgrat conèixer aquelles transformacions. Doncs bé, en quan a l'edifici de Can Rocamora, QUE SEGONS EL PROJECTE PASSA A SER TRANSFORMAT DE MANERA RELLEVANT.

Finalment diu que " cal dir que la documentació examinada no es pot concloure que aquella edificació formés part del Maricel de Mar, la qual cosa suposaria, segons les normes establertes al PEPAC, QUE S'HAURIA DE MANTENIR DE MANERA ÍNTEGRA EL SEU INTERIOR I EL SEU EXTERIOR, per la qual cosa NO SERIEN POSSIBLES AQUELLES IMPORTANTS TRANSFORMACIONS PREVISTES PER A AQUELL EDIFICI EN PROJECTE.

"Com s'ha  explicat, HI HA DUBTES, sobre si aquell  edifici és un dels INTEGRANTS DEL MARICEL DE MAR, EL QUAL ESTÀ COMPOSAT PER LA UNIÓ DE DIVERSES EDIFICACIONS, per la qual cosa es considera que manca la seguretat de la seva inclusió real en aquell catàleg per tal de poder AFIRMAR QUE AQUELLES TRANSFORMACIONS ERA CLARA QUE NO ES PODIEN FER, i malgrat tot es va decidir fer-les."

Doncs si hi ha dubtes i no tenen prou informació, no entenem el pq no es docuementen i així aclareixen aquests dubtes!.


Segueix, dient que "Des del punt de vista d'aquestes diligències d'investigació, (..) es CONSIDERA QUE LA FAÇANA DE MARICEL DE MAR PATIRÀ UNA MODIFICACIÓ ESTÈTICA IMPORTANT amb la incorporació d'aquella façana de vidre  SI LA COMPAREM AMB LA SEVA VISIÓ ACTUAL. Ara bé, aquella TRANSFORMACIÓ no suposa la desaparició  DE LA FAÇANA RESTAURADA PROTEGIDA, que es manté, encara que recoberta per aquella façana de vidre".

Doncs si la façana marítima es considera protegida, i seguint el que es diu en el mateix informe que segons el  PEPAC, QUES'HAURIA DE MANTENIR DE MANERA ÍNTEGRA EL SEU INTERIOR I EL SEU EXTERIOR, per la qual cosa NO SERIEN POSSIBLES AQUELLES IMPORTANTS TRANSFORMACIONS PREVISTES PER A AQUELL EDIFICI EN PROJECTE" com és que en aquí es permet posar-hi aquest elemenet adicional que és la passarel.la de vidre?


Finalment el fiscal en el seu informe diu: "La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona en aquella decisió ja esmentada (aprovar el projecte) va CONSIDERA POSSIBLE aquella actuació en aquell edifici de Maricel de Mar que forma part del Bé Cultural d'Interès Nacional" 

Ens preguntem, evidentment el projecte és possible, però és compleix amb el que disposa l'art 35 de la Llei del Patrimoni Cultural Català?

Ja que a l'informe diu que es considera " que aquella norma (l'art 35 de la LPCC) NO PERMET MODIFICACIONS D'ALINEACIONS, ALTERACIONS D'EDIFICABILITAT, PARCEL.LACIONS NI AGRAGACIONS D'INMOBLES, EXCEPTE QUE CONTRIBUEIXIN A LA CONSERVACIÓ GENERAL DEL CARÀCTER DEL CONJUNT, CONSIDERANT AQUELL ORGANISME QUE LA NOVA FAÇANA A MAR, TOT I QUE VARIA LES ALINEACIONS I LES CARACTERÍSTIQUES DEL CONJUNT PROCURA LA CONSERVACIÓ DEL MATEIX"

Per tant, des d'un punt DE VISTA PENAL, NO es dedueix que aquell projecte suposi, DES DE LA PESPECTIVA PENAL ABANS REFERIDA, una desaparició o alteració rellevant d'elements protegits del patrimoni arquitectònic, històric o artístic de Sitges.
Però això no suposa que existeixi des d'un punt de vista PATRIMONIAL, una desaparció o alteració rellevant d'elements protegits del patrimoni arquitectònic, històric o artístic de Sitges.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada