divendres, 30 de setembre de 2011

NOTA DE PREMSA DEL GRUP DEL PSC DE SITGES SOBRE LA REVISIÓ DEL PROJECTE DELS MUSEUS

La reforma dels museus pot endarrerir-se fins el 2014 

Els canvis en els terminis i el projecte condicionen el finançament de l'obra

Aquest dimarts 27 de setembre, regidors del Grup Municipal del PSC es van reunir amb el responsable tècnic municipal del projecte del Museus de Sitges per conèixer la seva situació i aclarir els dubtes generats les darreres setmanes per les notícies contradictòries en relació a la seva continuïtat i la seva execució.

És important recordar que el projecte dels Museus de Sitges, promogut pel Consorci del Patrimoni de Sitges, per la seva reforma, que va impulsar l’anterior govern del PSC, havia superat totes les exigències tècniques, jurídiques i de finançament necessàries per la seva execució, com eren l’informe preceptiu i obligatori de Patrimoni de la Generalitat, l’informe de Ports i Costes, la llicència d’obres del mateix Ajuntament de Sitges. I en relació al finançament, es va aconseguir que la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Estat assumissin el 100% de la inversió, amb un pressupost de 10 milions d’euros, fet que permetia a l’Ajuntament de Sitges no haver d’invertir ni un sol euro en una de les obres més importants fetes mai a la nostra Vila. Aquest projecte va ser contestat per un grup de Sitgetans que van entendre que no s’havien tingut en consideració un conjunt d’aspectes patrimonials i que, per tant, s’havia de modificar, i així va començar un llarg procediment jurídic que avui en dia encara està en curs. La plataforma SOS Sitges va presentar una denúncia al fiscal de delictes urbanístics que no fou admesa per entendre el fiscal que no hi havia delicte, donant la raó al Consorci del patrimoni i a l'Ajuntament. Davant de la resolució del fiscal, la plataforma optà per una acció menor: presentar un recurs contenciós administratiu per revisar la llicència d'obres atorgada per l'Ajuntament al projecte.

A l’esmentada reunió celebrada a la casa de la Vila amb el tècnic de l’Ajuntament, se’ns va informar que l’actual govern havia decidit iniciar un procés polític per fer una modificació substancial del projecte amb un conjunt de canvis que afectaven, entre altres, a les rampes i la façana marítima però que encara no es tenia una solució tècnica definitiva.

Val a dir que a dia d’avui, tot i que s’ha publicitat que les obres dels museus han estat aturades parcialment, no ens consta que s’hagi comunicat formalment cap ordre d’atur parcial, ni que s’hagi notificat per escrit als responsables de les obres, més enllà de l’atur d’obres que correspon, de manera genèrica al període estival.

Aquesta decisió política del govern de CiU+PP+NH+SGI, segons l’opinió del responsable tècnic, comporta l’obligació d‘iniciar de nou els processos tècnics i administratius, és a dir, s’ha de tornar a presentar el projecte a la Generalitat per l’informe de Patrimoni, s’ha de sol•licitar una reforma de la llicència d’obres municipals i s’ha de tornar a presentar a la Diputació de Barcelona, a la Generalitat i al Ministerio de Fomento per la seva aprovació com a finançadors de l’obra, en definitiva els mateixos tràmits que es van fer amb el projecte actual.

Segons el nostre parer tots aquest canvis, conseqüència d’una decisió política presa pels actuals governants de l’ajuntament de Sitges i que no respon a cap requeriment tècnic o jurídic, comporten tot un seguit de riscos que s’haurien de valorar adequadament per no trobar-nos d’aquí poc en una situació de difícil solució. A continuació detallem els riscos que es van identificar com a resultat de les preguntes fetes al responsable tècnic en relació al desenvolupament del projecte, que són:

Termini d’execució: aquest va ser un dels aspectes més clars. Les obres d’execució, com a resultat dels dubtes dels darrers mesos, acumula un retard de 6 mesos, a més d’una desviació pressupostària provocada per una obra de rehabilitació complexa i que va trobant contínuament aspectes no previstos. Aquest termini encara augmentarà ja que la modificació del projecte i la nova tramitació administrativa provocarà que les obres, segons l’estimació dels tècnics, no estiguin finalitzades fins a finals del 2014, més de 2 anys després del termini previst inicialment. Aquest endarreriment podria provocar un augment de cost i motivar una renegociació del contracte d’execució d’obra amb les empreses adjudicatàries al tractar-se d’una modificació de termini molt important.

Modificació del Projecte: les modificacions plantejades pels responsables polítics de l’ajuntament, que encara, pel que sembla, no han estat notificades de manera fefaent, i que no compten ni amb la validació ni amb la solució tècnica, provoquen, com dèiem abans, que s’hagi d’iniciar un nou tràmit davant de totes les administracions competents (Generalitat, Ajuntament i Demarcació de Costes de l’Estat) i davant dels organismes que financen el projecte (Diputació de Barcelona, Ministerio de Fomento), amb el risc que això comporta i just en ple procés electoral a Madrid, fet que provocarà que fins a Febrer o Març no es tingui interlocutor polític al Ministerio de Fomento que validi el nou projecte i confirmi el seu finançament, aspecte crític de tot aquest nou procés per evitar la possibilitat que el Consorci de Patrimoni hagi de demanar diners a l’Ajuntament de Sitges per finalitzar les obres.


Contenciós Administratiu: segons ens informa el tècnic desconeixen si la incorporació de totes aquestes modificacions al projecte provocarà la retirada per part de la Plataforma SOS Sitges del seu contenciós i per tant és molt possible que els riscos patrimonials que argumentaven els partits del govern, des de l’oposició, encara romandran presents fins a la resolució definitiva del procés una vegada esgotades tots les instàncies judicials.

Estalvi amb les modificacions: els responsables tècnics no preveuen, en principi, un estalvi significatiu com a resultat dels canvis ja que l’eliminació de les rampes obligarà a trobar solucions tècniques per resoldre el tema de l’accessibilitat i el canvi a la façana marítima provocarà que s’hagi d’actuar sobre la façana que abans quedava protegida pel vidre i sobre la que no s’havia previst cap intervenció en profunditat. A més queda per analitzar si és possible evitar l’augment de nivell del terra del Cau Ferrat per instal•lar la climatització ja que tècnicament es veu molt complexa la seva modificació. Cal dir també que una part de l’obra ja executada s’haurà d’enderrocar atès que restarà ineficaç amb el nou projecte. Així una part molt important de la climatització instal•lada no servirà de res, l’estructura metàl•lica que suportava les rampes tampoc, a més de tota una sèrie de reforços estructurals que s’hauran d’enderrocar per encabir a l’interior les noves rampes i recorreguts d’evacuació.

Finançament: aquest és un dels punts que ens genera més inquietud, i sobre el que el tècnic, una vegada més, no tenia cap resposta ja que la modificació del projecte i l’inici del nou projecte obligarà a que les administracions que es van comprometre a finançar l’obra (Diputació, Generalitat i Ministerio) hagin de tornar a validar el projecte reformat i per tant confirmar la finançament, amb els evidents riscos que això comporta en un moment en que totes les administracions públiques estan en un fort procés de retallades que també afecta a projectes ja iniciats amb compromisos ferms de finançament. No és bona idea crear dubtes, o donar arguments a tercers, sobre un projecte en curs i amb finançament per executar-ho.

Massa dubtes i massa riscos que ara s’obren com a conseqüència de decisions polítiques que no estem segurs que s’hagin valorat en profunditat i que sembla que, esperem que no, han estat el resultat d’una manca de visió global de tot el procés i dels problemes que provoca el gran nombre d’administracions implicades, cadascuna amb els seus criteris tècnics i polítics, potser per manca d’experiència o per una actitud massa prepotent, i un tant agosarada, d’algun membre, destacat, de la dreta del govern municipal.

En conclusió, aquest procés iniciat pel govern municipal en relació a la reforma dels Museus pot provocar que un projecte, que estava en procés d’execució, amb les seves contestacions, però en execució, una vegada es facin les modificacions polítiques proposades, que encara hem de veure com es defineixen tècnicament, ens trobem que els processos administratius no evolucionen com s’espera, o que es retalli part del finançament compromès per la resta d’administracions i que per tant això obligui al nostre Ajuntament a assumir part del cost de les obres per finalitzar-les dos anys desprès de la data prevista inicialment.

Finalment només volem demanar al govern municipal que no assumeixin riscos innecessaris en aquest procés, que valorin molt bé les decisions abans de prendre-les, sense deixar-se influir interessadament per ningú ja que la seva obligació és defensar els interessos de tots els Sitgetans i Sitgetanes, i que es comprometi a finalitzar amb garanties un projecte molt important per a la nostra Vila, no només per la importància de conservar i restaurar el nostre patrimoni com a mostra del que varem ser i allò que som, sinó perquè són els Museus un actiu essencial per difondre la nostra personalitat dins i fora de Catalunya i, també, per l’obligació de tenir un espai digne per les creacions dels nostres artistes més il•lustres i estimats que serveixen per augmentar la importància d’un turisme cultural cada vegada més nombrós.

El PSC de Sitges continuarà, com fins a la data, recolzant i impulsant aquest projecte de remodelació dels Museus de Sitges i estem disposats a treballar amb tothom, Consorci, Ajuntament, partits polítics, Plataforma SOS, ciutadans, ciutadanes i entitats de Sitges, per assolir el resultat final per tots esperat i perquè creiem que amb un tema tant important no es pot fer política de mira estreta, sectària, sinó que s’ha de vetllar, amb responsabilitat, perquè els nostres Museus gaudeixen de l’esplendor que es mereixen.


PSC - Sitges
http://sitges.socialistes.cat  
sitges@socialistes.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada